Παραδίδονται Μαθήματα

 

σε μαθητές

Μαθηματικά-Φυσική-Βιολογία Γενικής Παιδείας Γ' Λυκείου


σε φοιτητές

Μαθηματικά & Φυσική σε επιλεγμένα μαθήματα.περιοχή Θυμιανά-Χίος

τηλ.22710.30344
   & 22710.32382